Pokládka veřejného osvětlení

Bře 17 2023

Veřejné osvětlení, rozhlas a optická infrastruktura. Tři kritické infrastruktury v jednom kroku.

Práce v každém ročním období

Bře 17 2023

Nutné zemní práce provádíme v každém počasí.

Protlak pod komunikací

Bře 17 2023

Ukázka hotového protlaku pod místní komunikací. Bez omezení provozu, řezání a překopávání silnice. Náš standard.

Naše vybavení

Bře 17 2023

Náš malý-velký pomocník.

Startovací jámy pro protlaky

Bře 17 2023

Připravíme startovací jámy pro protlaky. Nebo zrealizujeme neřízený protlak na klíč pomocí zemní rakety Grundomat s aktivní hlavou.

Optická infrastruktura

Bře 17 2023

Máme zkušenosti s výstavbou, oživením a servisem optické infrastruktury na naší vlastní telekomunikační síti krajského rozměru.

Terénní úpravy

Bře 17 2023

Pomocí svahové lžíce o šířce 110cm srovnáme terén, nebo rozprostřeme ornici, připravíme správné podkladové vrstvy pod chodníček nebo příjezdovou cestu.

Domovní přípojka

Bře 17 2023

Připojíme Vaši nemovitost na požadované sítě.

Inženýrské sítě

Bře 17 2023

Máme zkušenosti s výstavbou, oživením a servisem optické infrastruktury na naší vlastní telekomunikační síti krajského rozměru. Realizujeme rovněž přípojky elektřiny a vodovodu.

Svařování optiky

Kvě 03 2019

Svařování optického kabelu v uličním kabinetu.