Vytýčení sítí v majetku společnosti DOUBRAVA.NET s.r.o.

Vytyčení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společnosti DOUBRAVA.NET s.r.o. zajišťuje dodavatelská firma, která má na tuto činnost uzavřenou rámcovou smlouvu s naší společností. V současné době je jedinou oprávněnou firmou společnost CLAK s.r.o..


Současně s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti DOUBRAVA.NET s.r.o. obdrží stavebník nebo jím pověřený subjekt kontakt na pracovníka firmy, která vytýčení provádí.

Pokud se stavebník nebo jím pověřený subjekt obrátí na firmu oprávněnou k vytýčení naší SEK, vstoupí s touto firmou do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky (vytyčení).

Po provedení vytyčení pak stavebník nebo jím pověřený subjekt postupuje dle pokynů uvedených v Zápise o vytyčení podzemních vedení SEK.

Jestliže se jedná o havárii a oprávněná firma nemá možnost v požadovaném čase vytyčení provést, kontaktuje stavebník nebo jím pověřený subjekt pro zajištění vytyčení dispečink naší společnosti na telefonu +420 776 778 173.